StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Terran » Planety

Braxis   Korhal
Navzdory dlouhému osídlení jak Protossy, tak Terrany, má ledová planeta Braxis pov?st jednoho z nejmén? hostiných sv?tu sektoru Korpulu. Korhal IV, sídelní planeta Terranského Dominia, je radioaktivním sv?dectvím válkou poni?ené historie lidského druhu v sektoru Koprulu.
 
Mar Sara   Moria
Zapadlá planeta Mar Sara, zamo?ená Zergy a pozd?ji vypálená Protossy, byla obnovena a znovu kolonizována v roce 2502 nebojácnými Terrany. Velká rudá Moria, povaovaná za nejlukrativn?jší terranskou t?a?skou planetu, je ovládaná zkorumpovaným Kel-Morijským Kartelem.
 
New Folsom   Shiloh
Nový Folsom, smrtelné, nestálé a nep?ístupné místo pro kadého, ale hlavn? pro t?ce obrn?né vesmírné vojenské lod?, slouí jako hr?zostrašné v?zení Terranského Dominia. Krom? toho, e je rodišt?m Jima Raynora, je klidná vzdálená planeta Shiloh známá soudrností jejích venkovských zem?d?lských komunit.
 
Tarsonis   Umoja
Tarsonis, d?íve hlavní bod ekonomiky a vlády Konfederace, je nyní zdevastovaná planeta, na kterou je uvalena karanténa Terranským Dominiem. Umoja, jeden z p?vodních Terrany kolonizovaných sv?t?, je sídlem p?edstavitel? Umojanského Protektorátu, politického z?ízení ideologicky opa?ného k tyranskému Dominiu.
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.