StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Zerg


[ BUDOVY ] | [ JEDNOTKY ] | [ PLANETY ]
 
Zergové jsou naprosto odlišná rasa od Terran? a Protoss?. Jsou sloeni z mnoha r?zných tvor?, které se p?ipojili k Roji skrze zemskou nákazu. Tyto p?íšery se velmi rychle a selektivn? vyvinuly ve smrtelné a efektní zabijáky, aby mohly ješt? více pomoci zergské rase k dosaení absolutní dominance. Zergové nepouívají ádnou technologii na zbran?, štíty, nebo lod?. Namísto toho všechny tyto v?ci obstarávají skrze efektní biologickou adaptaci a plánovanou mutaci. Dokonce i zergské budovy jsou v podstat? specializované orgány s ijícím a rostoucím organismem zergského hnízda.

Kdy Zergové p?išli do sektoru Koprulu poprvé, byli vázáni totální poslušností v??i kolektivnímu zergskému v?domí, známého jako Nadv?domí (Overmind). Nadv?domí ?ídilo veškeré akce zergských stvo?ení v Roji, co fungovalo skrze hierarchii niších v?domí. Prvním a nejd?leit?jším v tomto po?adí byly cerebrati. Kadému z nich byla sv??ena kontrola nad velkou ?ástí Roje. P?íkazy cerebrat? byly poté rozd?leny mezi Nadvládce (Overlords), kte?í ji kontrolovaly masy zergských p?íšer jak v hnízdech, tak na bojišti.

A?koliv bylo Nadv?domí hnáno kup?edu touhou asimilovat pokro?ilou protosskou rasu, našlo uite?ný, ale nevyvinutý materiál v lidství. Vyuitím mocné terranské psioni?ky, Sarah Kerriganové, vyvinulo Nadv?domí unikátní stvo?ení: Královnu ?epelí (Queen of Blades). Kdy Protossové zni?ili Nadv?domí b?hem aiurské invaze, zmanipulovala Královna ?epelí Temného templá?e, aby zni?il p?eívající cerebraty. A výsledkem byla její dominantní vláda nad Rojem.

 

This text will be replaced

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.