StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Soutěž o knížku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Terran » Planety » Tarsonis

Populace: 7 000 Terranů, neznámý počet Zergů

 

Příslušnost: nezávislá planeta

 

Průměr/Gravitace: 8 894 km, 0,96 standard

 

Sklon osy/Klima: 5,6 stupňů, +/- 24 stupňů Celsia, nízká vlhkost

 

Geografie/Velká sídla: 2 oceány, 7 vnitrozemských moří/velkých jezer, 1 velký kontinent; 12 velkých aglomerací (zničeny), 1 572 obytných čtvrtí (zničeny), 875 průmyslových zón (zničeny)

 

Měsíce: 4 - Orson, Worthing, Treason, Ender (různé barvy, všechny malé, průměr větší než 1 250 km)

 

Dominantní terén: pustiny/ruiny

 

Dominantní forma života: Terrani, Zergové

 

Domorodá forma života: (po zergské invazi není známo, kolik z těchto druhů přežilo:) Urchin Lizard, Life Bird, Morcal, Scantlid

 

Dovoz: pracovní síla, jídlo, voda, skenovací zařízení, rozebírací zařízení

 

Vývoz: šrot, obnovené technologie, vzácné kovy

Tarsonis byla planeta, na které přistál obrovský supernosič Nagglfar, jedna ze čtyř koloniálních lodí, které poprvé přivedly Terrany do sektoru Koprulu. Nagglfar vedl flotilu a na jeho palubě se nacházel superpočítač ATLAS, který řídil všechny čtyři plavidla při jejich dvacet osm let dlouhé cestě. Ačkoli se na ATLASu objevilo několik kritických poruch, byl dostatečně funkční, aby pomohl novým obyvatelům Tarsonu do začátku, když se museli usídlit.

Technologické základny kolonií, které byly objeveny poté, co havarovaly ostatní nosiče na Morii a Umoje, byly vždy o krok za Tarsonem. (Čtvrtá loď se všemi na palubě se ztratila při pokusu o přistání.) Když se po šedesáti letech kolonie mezi sebou spojili, byl Tarsonis nejprokočilejší a nejúspěšnější mezi nimi.

Všechny tři kolonie expandovaly na ostatní planety a vyvinuly si své vlastní soběstačné ekonomiky a hned zpočátku se Tarsonis snažil o vládu konglomerátu. Jak Moria, tak Umoja neoblomně odmítli, protože si byly vědomy pravděpodobné přednosti Tarsonu v takovém zřízení. Vládnoucí rodiny na Tarsonu odpověděly rozšířením armády a agresivnějším kolonizováním, vytvořením Terranské Konfederace a nakonec střetem s Morijany ve Válkách cechu. Následovaly téměř čtyři roky brutálního válčení, po kterých konfederátové ohlásili vítězství po "vyjednání" míru s Kel-Morijským Kartelem. Výsledek těchto válek zajistil Konfederaci místo s významnou mocí v sektoru, s Tarsonem jako centrálním bodem vlády a ekonomiky. Teoreticky měla každá konfederační planeta své vlastní senátory, ale v každém případě byla Konfederace ovládána z uspěchané metropole Tarsonis City, hlavního města planety Tarsonis.

Tarsonis byla střídmá planeta. Terrané se rychle rozšířili a založili města a průmysl po většině jejího povrchu. Na vrcholu moci Konfederace bylo denně do kolonií odesíláno obrovské množství peněz a materiálu. Ekonomický rozmach na planetě daleko převyšoval všechny ostatní terranské planety v sektoru Koprulu, stejně tak rostlo exponenciálně obyvatelstvo Tarsonu. Dynastie vládnoucích rodin na Tarsonu se stala lakomější a zkaženější, jak budovali osobní bohatství a zápasili o moc. Když byl rozdíl mezi bohatými a chudými propastný, vypukla napříč planetami Konfederace nespokojenost a jasná vzpoura. Vládnoucí rodiny odpověděly stoupajícími násilnými opatřeními, aby udržely na koloniích pořádek, což vyvrcholilo nukleární decimací Korhalu IV, když se pokusil o vystoupení z nadvlády Konfederace.

Poprask po zničení Korhalu položil základy pro konečné svržení Konfederace. Arcturus Mengsk zformoval Syny Korhalu a povstal jako vůdce teroristické organizace, aby vedl plnohodnotné meziplanetární povstání. Už když začala zergská invaze, bojovala Konfederace o přežití; jakmile se Roj dostal do terranského prostoru, chytili se Synové Korhalu příležitosti a uštědřili Konfederaci osudovou ránu. Navzdory ostrému boji byl Tarsonis zaplaven a zcela zdevastován zergy. Odhaduje se, že bylo zabito na dvě miliardy lidí. Brzy poté zergové planetu z neznámého důvodu opustili.

Jako následek zergské invaze sjednotili Synové Korhalu zbytek Konfederace, aby utvořili Terranské Dominium ovládané císařem Artcurem Mengskem. Uprchlíci z Tarsonu se rozutekli do dalších kolonií a planeta samotná už nebyla znovu kolonizována. Terranské Dominium umístilo Tarsonis do přísné karantény, zatímco se vyprošťovací čety probíraly sutinami, aby našly nějaké konfederační technologie a vojenská tajemství, která možná útok přežila. Navzdory tomu všemu císař Mengsk slíbil rozehnaným uprchlíkům nyní již zářivé planety: Tarsonis bude obnoven a Dominium ho dovede ke světlejší budoucnosti.

Copyright © 2007-2019 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.