StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Downloady » Videa

BlizzCon '09 Battle.net panel

P?idáno: 24.08.2009

Rozlišení: 854x480

Délka: 13min 35s

 

Battle.net panel byl na BlizzConu 2009 asi ten nejd?leit?jší, jeliko b?hem n?j nám Rob Pardo kone?n? p?edstavil všechny ty funkce, které by nás m?ly "donutit" na Battle.netu hrát.


[Stáhnout video] [Stáhnout CZ titulky]

[Zhlédnout video s CZ titulky]

Press Tour: Interview s Chrisem Sigatym

P?idáno: 06.07.2009

Rozlišení: 640x360

Délka: 12min 13s

 

P?estoe toho Chris moc neodhalil, zmínil se alespo? o jednom z d?vod?, pro? to trvá tak dlouho, jak m?nili modely Zerg? ?i o mnoství nových funkcí v editoru map.


[Stáhnout video s CZ titulky]

[Zhlédnout video]

Press Tour: Interview s Dustinem Browderem

P?idáno: 02.07.2009

Rozlišení: 640x360

Délka: 14min 14s

 

B?hem návšt?vy sídla Blizzardu m?li ú?astníci monost vyzpovídat n?které z vývojá??. Jedním z nich byl i Dustin Browder, který mluvil t?eba o obtínostech, zergách, tvorb? singleplayerových map, ...


[Stáhnout video s CZ titulky]

[Zhlédnout video]

BlizzCon: Interview s Dustinem Browderem

P?idáno: 16.08.2007

Rozlišení: 640x360

Délka: 11min 0s

Velikost souboru: 268 MB

 

Hlavní designér Dustin Browder se rozpovídal o rozdílech mezi Warcraftem a StarCraftem, profi hrá?ích, ale také uvedl n?kolik zajímavých fakt? o p?íb?hové kampani.

 

[Stáhnout video] [Stáhnout CZ titulky]

[Zhlédnout na YouTube.com - 1., 2. ?ást]

BlizzCon: GameSpot - Live Demo, ?ást 1

P?idáno: 04.08.2007

Rozlišení: 480x272

Délka: 11min 04s

Velikost souboru: 70 MB

 

BlizzCon nám p?inesl hromadu nových informací, a to hlavn? o Terranech. Ti byli p?edstaveni v Live Demu.

 

[Stáhnout s cz titulky] [Stáhnout - pouze CZ titulky]

[Zhlédnout na YouTube.com - 1., 2. ?ást]

Blizzard Retrospectives

P?idáno: 13.07.2007

Rozlišení: 720x404

Délka: 3min 26s

Velikost souboru: 43,5 MB

 

P?ed oznámením nové hry Blizzardu v kv?tnu probíhaly na jejich stránkách vzpomínky na p?edchozí díla, kadý den byly odhalovány loga a do 18.5., tedy dne p?ed oznámením.

 

[Stáhnout - StarCraft2.com]

GameSpot.com Interview #2 - E3 2007

P?idáno: 13.07.2007

Rozlišení: 480x272

Délka: 3min 36s

Velikost souboru: 42 MB

 

V po?adí ji druhý rozhovor na GameSpotu u p?íleitosti herní výstavy E3 2007 v Los Angeles. Rozohovor s Robem Pardem (víceprezidentem game designu) však nep?ináší ádné nové informace.

[Stáhnout - GameSpot] [Stáhnout - pouze CZ titulky]

[Stáhnout s CZ titulky] [Zhlédnout na YouTube.com]

Blizzard Worldwide Invitational

P?idáno: 23.05.2007

Rozlišení: 320x180

Délka: 59min 11s

Velikost souboru: 245 MB

 

Tém?? hodinová tisková konference s otázky noviná?u z Worldwide Inivtational ze Soulu z Jiní Koreje.

 

[Stáhnout - PC.IGN.com]

GameSpot.com Interview

P?idáno: 22.05.2007

Rozlišení: 480x272

Délka: 5min 14s

Velikost souboru: 63 MB

 

Producent Chris Sigaty z Blizzardu vám ?ekne první informace o StarCraft II.

 

[Stáhnout - GameSpot]

[Zhlédnout na YouTube.com]

GameSpot.com Demonstration

P?idáno: 21.05.2007

Rozlišení: 380x272

Délka: 23min 54s

Velikost souboru: 290 MB

 

Dustin Browder p?edstavuje poprvé ve?ejnosti demo StarCraft II na Worldwide Invitational 2007 po?ádané Blizzard Entertainment

 

[Stáhnout - GameSpot]

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.