StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Soutěž o knížku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Část I. - StarCraft

Část I. - StarCraft Část II. - StarCraft: Brood War

 

 

První setkání

 

Terrani poprvé cestovali na samotný okraj galaxie, když selhání navigace zavedlo automatizovaná koloniální vesmírná plavidla mimo kurs. Lodě minuly svůj zamýšlený cíl a havarovaly na třech světech napříč celým sektorem Koprulu.

 

Po několika desetiletích Terrani založili kolonie, obydleli další planety a začali mezi sebou navzájem válčit. V dekádě následující po konci gildovních válek zůstala terranská Konfederace neohrožena ve své nadvládě nad koloniálním vesmírem.

 

Terranské kolonie se poprvé začaly obávat toho, že nejsou ve vesmíru sami, když se lesknoucí flotila protosských válečných lodí z ničeho nic objevila nad konfederačním světem Chau Sara. Technologicky pokročilé cizácké lodě spálily bez varování povrch planety.

 

Zaskočeni nevyprokovaným útokem, vyslala Konfederace flotilu pod vedením plukovníka Edmunda Duka, aby ochránila nedaleké kolonie Mar Sary. Kupodivu se Protossové stáhli a plukovník Duke pyšně prohlásil jejich ústup za vítězství Konfederace.

 

Mar Sara

 

Zpět na Mar Saře, maršál Jim Raynor odpověděl na volání o pomoc z pustin. Našel terranskou základnu, která byla infikována neznámým cizím organismem. Uvědomil si, že tam nemohli zůstat žádní přeživší a spolu se svými lidmi základnu zničil.

 

Konfederace na to reagovala uvězněním Raynora a jeho lidí. Vypukly další útoky vetřelců na planetě. Přístála na ní antikonfederační povstalecká skupina nazývaná Synové Korhalu, aby započala jakýkoliv druh organizovaného odporu vůči vetřelcům, kteří se stali známí jako Zergové.

 

Brutální Zergové se šířili příliš rychle, než aby mohli být zastaveni. Když povstalci Raynora osvobodili, přišel na to, že Konfederace očekávala příchod Zergů. A tak spolu s vůdcem povstalců Arcturem Mengskem evakuovali z Mar Sary všechny, které mohli předtím, než se znovu objevila protosská flotila a spálila planetu na popel.

 

 

Antiga Prime

 

Zcela rozčarovaný Raynor se připojil k Synům Korhalu. Na planetě Antiga Prime spolupracoval s Mengskovým druhým důstojníkem, Sarah Kerriganovou, – původně byla duchem, jedním z elitních psionických zabijáků Konfederace – kterou Mengsk osvobodil od neurálních úprav vlády. Raynor a Kerriganová spolu vytvořili obávaný tým.

 

Mengsk rychle vyvolal rozsáhlou vzpouru proti konfederačním silám na Antiga Prime. Ihned se snažil zasáhnout generál Duke, ale jeho loď padla za oběť útoku Zergů. Ve velkém obratu situace přesvědčil Mengsk generála, aby se připojil k Synům Korhalu výměnou za zachování Dukova velení a záchrany jeho života od zuřících vetřelců.

 

Konfederace urychleně vyslala posily vojáků na planetu. Avšak Kerriganová s Mengskem odhalili příšerné tajemství: vědci Konfederace postavili „psionický zářič“- zařízení, které sloužilo jako magnet na Zergy. Testy této zbraně posledního soudu přivolaly Zergy na Mar Saru a další kolonie.

 

Mengsk přikázal umístit psi zářič na základnu Konfederace na Antiga Prime, a tak se Zergové vyrojili, aby zničili síly Konfederace. Brzy poté Protossové spálili planetu z orbity, stejně jako to provedli na Chau Saře nebo Mar Saře.

 

 

Tarsonis

 

„Jimmy, nehraj si tu na rytíře v blýskavé zbroji. Někdy ti to sluší. Jen… ne teď. Nepotřebuji být zachráněná. Vím, co dělám. Protossové jsou zde, aby zničili celou planetu, ne jen Zergy. Vím to, protože… prostě to vím. Jsem Duch, pamatuješ? Jakmile se vypořádáme s Protossy, můžeme něco udělat se Zergy. Arcturus nás vyzvedne. Vím, že jo.“

Kerriganová

 

Poté Mengsk udeřil na největší kořist, svět Tarsonisu, hlavní svět Konfederace. Nedbal obav jeho poručíků a nechal generála Duka umístit psi zářiče na Zergy nedotčeném a hustě obydleném světě. Jak Zergové setupovali na Tarsonis, začal se Raynor ptát Mengska na jeho rozum: před ničím se Mengsk nedokázal zastavit, pokud tím dosáhl svého záměru. Ani tak si Raynor ještě nedokázal úplně představit, čeho všeho je Mengsk schopen.

 

Tentokrát velitel protosské flotily vykonavatel Tassadar rozmístil pozemní síly ve snaze zachránit planetu. Byla tu jistá možnost, že by Protossové mohli uspět, a tak Mengsk přikázal Kerriganové, aby porazila Protossy na Tarsonisu. I přes svá znepokojení se Kerriganová podřídila a zajistila, aby planeta padla do rukou Zergů.

 

Když byla Kerriganová obklíčena Zergy, zavolala ze zničené planety pro evakuaci. Jenomže Mengsk ji nevěřícně zradil a nechal jí tam spolu s jejími vojáky na pospas osudu. Rozzuřený Raynor vzal Mengskovu admirálskou loď Hyperion a vrátil se na Tarsonis, ale přiletěl příliš pozdě, aby zabránil zajmutí Kerriganové Zergy.

 

Vzestup Terranského Dominia

 

„Nikdo mě nezastaví. Ani ty, nebo Konfederace, nebo Protossové nebo kdokoliv! Budu vládnout tomuto sektoru nebo uvidíte, jak ho spálím na popel.“

Arcturus Mengsk

 

 

Až na menší překážky bylo Mengskovo vítězství téměř úplné. Zničením Tarsonisu Konfederace padla. Většina přeživších Konfederace se rychle připojila k Synům Korhalu, kteří se stali hlavní vojenskou silou čelící cizím vetřelcům. Bývalí povstalci zachránili mnoho terranských životů. Jen byli na rozpacích, když planeta neuvítala jejich intervenci. Nakonec Mengsk smutně poznamenal, že místní vláda na planetě měla nad lidmi hlavní moc. Kromě toho Synové Korhalu měli omezené suroviny, a tak byla doba válek.

 

Jak planeta za planetou žádala Syny Korhalu o pomoc, Mengsk oznámil, že je zapotřebí nová vláda, Terranské Dominium, které by dohlíželo nad těmito světy. Sám sebe jmenoval císařem Dominia a sliboval vítězství nad vetřelci.

 

Mezitím si Raynor příliš pozdě uvědomil, že se zamiloval do Sarah Kerriganové. Nebyl schopen ji nyní zachránit, a tak se rozhodl v jejím jménu najít spravedlnost.

 

Nadvědomí

 

Terrané se mylně domnívali, že Zergové byli instinktivním sdružením úlu, ale ve skutečnosti Zergy řídí nejvyšší vědomí, Nadvědomí, pomocí prostředníků nazývaných cerebrati. Navíc Nadvědomí získalo na Tarsonisu slibné stvoření. Stvoření, které by mohlo sloužit Roji novými způsoby.

 

Toto stvoření bylo zabaleno do ochrané kukly a přeneseno do vzdáleného lávového světa Char, kde očekávalo na své znovuzrození do Roje. Silné psionické vyzařování stvoření přivedlo terranské a protosské síly na Char, ale Zergové se vetřelcům ubránili a ochraňovali kuklu, dokud se neotevřela. Vytvořila se nová bytost: někdo, kdo by mohl změnit budoucnost celého sektoru Koprulu... navždy.

 

Sarah Kerriganová, která se vyvinula v kukle, se stala věrným sluhou Nadvědomí. Její evoluce zpřístupnila úžasný potenciál jejích psionických schopností a neuvěřitelnou sílu. Zbavená lidské etiky a morálky, stala se nemilosrdnou součástí žijícího Roje.

 

Zatímco byla v kukle, pociťovala úzkost a zmatek. Telepaticky zapůsobila na své blízké, Arctura Mengska a Jima Raynora. Raynor přišel na Char ji zachránit. Mengsk vyslal generála Duka možná ve víře, že znovu získá Kerriganovou jako svého spojence, možná ji jednoduše chtěl zajmout a studovat cokoliv z ní zůstalo. Jakkoliv moc doufali, oba dorazili příliš pozdě. Její zmatek byl pryč a snadno Terrany odehnala.

 

Nicméně Nadvědomí také utrpělo velkou ránu. Protossové vedení vykonavatelem Tassadarem zaměstnali Královnu Čepelí a skupinu dalších Zergů, zatímco temný templář jménem Zeratul zavraždil jednoho z cerebratů Nadvědomí. Zergové, do té doby řízení nyní zabitým cerebratem, zdivočeli a obrátili se proti zbytku Roje, kterému nezbývalo nic jiného, než je zničit.

 

„Dobře jsi to řekla, ty souložnice zergská. Ačkoliv na vás útočíme ze stínů, nemysli si, že nám chybí odvaha na světle.“

Zeratul

 

Všechno ale ještě nebylo pro Zergy ztraceno. Když Zeratul zabil cerebrata, vytvořil letmé telepatické spojení s Nadvědomím. V té chvíli Nadvědomí odhalilo tajnou polohu protosské domoviny, Aiuru.

 

Dlouhou dobu vyhledávalo Nadvědomí protosskou domovinu. S polohou Aiuru a Terrany sloužícími jako nejnovější posila Zergů, Nadvědomí si bylo jisté, že Roj by mohl konečně být schopen porazit a asimilovat Protossy. Použitím protosské DNA by Nadvědomí produkovalo dokonalé stroje na zabíjení: nový druh Zergů, který by přemohl zbytek tvorstva.

 

 

 

Zamoření Aiuru

 

Královna Čepelí pronásledovala Protossy na Charu, zatímco hlavní síla Zergů směřovala k útoku na Aiur. Ačkoliv obyvatelé Aiuru statečně vzdorovali, Zergové získali oporu v bujných džunglích planety a Nadvědomí se zapustilo na planetě do zemského povrchu.

 

Jako vládnoucí kasta Protossů měla kasta Soudců moc nad všemi Protossy na Aiuru. Kastovní řídící orgán, Konkláve, zuřila. Vykonavatel Tassadar, vůdce protosské válečné kasty, bojoval na vzdáleném Charu a vzepřel se rozkazu Konkláve spálit každý terranský svět, který byl zamořen Zergy. Nyní hrozilo, že Zergové zamoří Aiur.

 

Mladý vykonavatel Artanis byl vybrán a vyslán do války, kde získal rozhodující vítězství v provincii Antioch. Nedlouho poté Tassadar kontaktoval Artanise, se kterým mluvil o bitvách na Charu, objevu temných templářů a Zeratulově vítězství nad cerebratem.

 

Temní bratři

 

Temní tepláři byli před dávnou dobou vykázáni z Aiuru, protože odmítli přijmout Khalu, hluboké telepatické spojení, které spojovalo v dávných dobách všechny Protossy. Většina Protossů věřila, že obnovením Khaly skončila tisíciletá občanská válka a zachránila jejich rasu před vyhlazením.

 

Takže Tassadarovo rozhodnutí spolupracovat s temnými templáři, i přestože stáli proti Zergům, bylo v očích Konkláve kacířství. Zděšení Protossové požadovali jeho návrat na Aiur, ale Tassadar odmítl s tím, že se vrátí, až nastane ten správný čas.

 

Na Tassadarovo doporučení Artanis změnil svou taktiku na Aiuru a s menší skupinou se zaměřil na cerebrata, zatímco jeho hlavní síly zaměstnávaly Zergy. Smrt cerebrata uvrhla jeho kontrolované jednotky do zmatku, ale vzpamatovali se, když Nadvědomí reinkarnovalo zabitého cerebrata. Jen mocné energie temných templářů mohli zajistit trvalé zničení cerebrata. Konkláve přikázala Artanisovi vrátit se k původnímu způsobu boje. Ten vyhrál další bitvu v provincii Scion, ovšem za velkou cenu.

 

Tassadarův soud

 

Konkláve jistá svým definitivním vítězstvím, vyslala vykonavatele Artanise, aby přivedl Tassadara zpět na Aiur před soud. Artanis odcestoval na Char a lítostivě informoval svého předchůdce o přání Konkláve. Tassadar souhlasil vrátit se v míru, pokud mu vykonavatel pomůže osvobodit Zeratula a další temné templáře z terranského zařízení, kde byli uvězněni Zergy.

 

„Zadrž svou ruku, soudče. Dozorci nad Tassadarem nepadnou, dokud temní templáři budou žít. Odvolejte své stráže a ustupte a možná uvidíte vyjít měsíc ještě jednou.“

Zeratul

 

Artanis souhlasil a Jim Raynor a jeho muži se také připojili k boji. Raynor a temní templáři poté doprovodili Tassadara zpět na Aiur, kde měli v plánu pomoci bojovat proti invazi. Bohužel Konkláve se nenechala přesvědčit a odmítla spolupracovat s temnými templáři. Kasta soudců začala bojovat s věrnými následovníky Tassadara a jejich spojenci. Tassadar neschopen unést pohled jeho lidí vraždících se navzájem, vzdal se spravedlnosti Soudců. Přesto ho jeho spojenci rychle osvobodili z uvěznění, aby čelil blížící se krizi.

 

Smrt Nadvědomí

 

Konkláve silně podcenila Zergy. Vojsko Protossů bylo téměř vyčerpané, zatímco počet Zergů se zdál mnohem větší, než kdy jindy. Celé kontinenty byly zamořeny a Zeratul přinášel ještě horší zprávy. Když zničil cerebrata na Charu, telepatické spojení ho na chvíli propojilo s Nadvědomím. Poznal, že evoluce Zergů, stejně jako ta Protossů, byla řízena a urychlena rasou známou jako Xel’naga.

 

Nakonec se Nadvědomí vymklo kontrole Xel’nagů a zničilo tuto dávnou rasu. Nyní mělo Nadvědomí v úmyslu zahubit také Protossy. Pokud by uspělo, nikdo by nebyl schopen postavit se proti Zergům.

 

Tassadar shromáždil oslabené Protossy na poslední úder proti svým nepřátelům díky usmíření s upadající Konkláve krátce před bitvou. On a jeho další hrdinové jen oslabili Zergy, zatímco sami utrpěli velké ztráty. V posledním zoufalém pokusu Tassadar vypustil energii temných templářů skrz trup své lodi Gantrithor a usměrnil ji na zasažení ohromného Nadvědomí.

 

„Pamatuj si nás, vykonavateli. Zapamatuj si, co se tu dnes stalo. Ať tě Adun ochraňuje.“

Tassadar

 

 

 

Vzniklá masivní exploze zabila Nadvědomí a uvrhla ovládané jednotky na Aiuru do zmatku. Protossové neměli moc důvodů radovat se, protože většina Aiuru byla v troskách. Kromě toho zergská rasa zůstala neporažena. Daleko na planetě Char Kerriganová cítila smrt Nadvědomí a konečně se naplnil skutečný účel jejího vzniku. Vláda Královny Čepelí teprve začala.

 

Copyright © 2007-2020 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.