StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Protoss » Jednotky » Heart of the Swarm » Mothership Core

Transformuje se z:

Typ: vzdun, mechanick, psionick, masivn

Rychlost pohybu: slow

Hotkey: M

Mineral Gas Supply Time HPShieldEnergy  
100
100
2
30s 13060 200
Uvedené hodnoty nemusí odpovídat aktuální verzi!

Popis

U od svého návratu do vesmíru se staly starodávné Mothership nedocenitelnou sou?ástí tém?? kadé protosské flotily. Avšak pokusy o zkonstruování dalších t?chto impozantních velitelských plavidel byly finan?n? i ?asov? náro?né, zejména b?hem probíhajících boj?. A tak n?kolik odváných Protoss?, v?domých si tohoto problému, za?alo pouívat jádro Mothership - obrovský khaydarinský krystal plný psionické energie - jako samostatnou zbra?, zatímco se pracovalo na trupu pravidla. Tato neo?ekávan? úsp?šná taktika se v protosské armád? rychle rozší?ila. Nyní mnoho velitel? vyuívá jádro ke zma?ení nep?átelských útok? a teleportování celých armád po bojišti.

Zbraně

Repulsor Cannon

- Poškození: 8
- Dosah: 5
- Rychlost zbraně: 0.85
- Cíle: pozemn

Schopnosti

Photon Overcharge (F) - P?id Nexusu n?co jako Photon Cannon s dosahem 13, monost zashnout pozemn i vzduen cle a zp?sobit 20 pokozen.
Energy 100 Cooldown 20s Duration 60s Range 10
Upgrade to Mothership (U) - P?em?n Mothership Core do klasick Mothership.
- 300 mineral?, 300 plynu
Duration 100s
Time Warp (T) - Vytvo? do?asn pole o polom?ru 3.5, vem pozemnm jednotkm v n?m se nachzejcm je snena rychlost pohybu o 50 %
Energy 75 Duration 30s Range 9

Upgrady

- Plasma Shields (S) - Zlep ?innost ttu vech protosskch jednotek.
Vyvíjí se v: Forge
Level 1: 150 150 160s
Level 2: 225 225 190s
Level 3: 300 300 220s
- Air Armor - Zv brn?n vech protosskch vzdunch jednotek.
Vyvíjí se v: Cybernetics Core
Level 1: 150 150 140s
Level 2: 225 225 170s
Level 3: 300 300 200s
- Air Weapons - Zvyuje pokozen zp?soben tokem u vech protosskch vzdunch jednotek.
Vyvíjí se v: Cybernetics Core
Level 1: 100 100 140s
Level 2: 175 175 170s
Level 3: 250 250 200s

Obrázky

     
Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.