StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Soutěž o knížku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Terran » Hrdinové » Arcturus Mengsk

Někteří nazývají Arctura Mengska rebelským hrdinou, jiní zase masovým vrahem, zbytek čímkoliv mezi tím. Jediné slovo, kterým by ho ale nikdo nepopsal, je "normální".

 

Jako potomek elitních Starých rodin (Old Families) Konfederace měl Mengsk před sebou snadnou cestu: zdědit ohromný majetek svých rodičů a užívat si život plný slávy a moci. Avšak pokračovat ve šlépějích svého otce Anguse, senátora Konfederace na Korhalu IV, pro Arctura nebylo. Už od mládí byl odhodlaný si prorazit svou cestu do galaxie.

 

K zármutku jeho rodičů ale ambice Mengska zavedly ke konfederačním mariňákům. Zde doufal, že se lépe naučí dělat průzkumníka - profesi, která ho nějakou dobu zajímala. Když ale napětí mezi Konfederací a Kel-Morijským Kartelem překročilo únosnou mez, ocitl se Mengsk zapleten v brutálních Válkách cechu (Guild Wars). Jako mariňák se proslavil svými brilantními taktikami a vrozenými vůdcovskými schopnostmi, ale nikdy nesnil o životě v armádě. Ještě než Války cechu skončily, opustil Mengsk mariňáky a vydal se na kariéru průzkumníka na okrajových planetách.

 

Když jako průzkumník učinil Mengsk obrovský nález, otočil se mu svět vzhůru nohama. Angus vyhlásil nezávislost Korhalu na Konfederaci, na což byla vyvražděna celá Arcturova rodina. Ačkoliv měl útok utnout nadějnou revoluci na Korhalu, ve výsledku měl úplně jiný účinek: udělal z Mengska největšího vůdce vzpoury. I když Mengsk nikdy v minulosti nesouhlasil s otcovou ráznou protikonfederační rétorikou, úmrtí v rodině ho naplnilo neoblomnou touhou po pomstě.

 

Jako odpověď na degradující válku proti Konfederaci vedenou Mengskem jeho nepřátelé vybombardovali Korhal tisícovkou jaderných střel třídy Apokalypsa. Útok vyhladil celou planetu. Mengsk, který byl tehdy mimo planetu, přejmenoval své revolucionáře na Syny Korhalu na počest těch, kteří zemřeli, a pokračoval ve vzpouře za použití stále bezohlednějších taktik. V době, kdy se v sektoru Koprulu objevili Zergové a Protossové, se Mengskovy jednotky infiltrovaly do přísně tajného zařízení na Mar Saře a získaly plány k psi emitoru, konfederační zbrani, která hromadně přitahovala Zergy ve svém okolí.

 

Psi emitor byl posledním hřebíkem do rakve Konfederace. Navzdory nekontrolovatelném vraždění, které používání zařízení přinášelo, jich Mengsk umístil několik na Tarsonis, hlavní planetu Konfederace. Zergové brzy dorazili a zamořili celou planetu. To byla smrtící rána pro Konfederaci. S vítězstvím v rukách Mengsk odjel z Tarsonisu a zanechal Sarah Kerrigan, bývalého ducha Konfederace a svého zástupce, na planetě. Avšak pohrdání svým bývalým spojencem přineslo katastrofální důsledky. Zergové Kerrigan zajali, místo aby ji zabili, a přeměnili ji v Královnu čepelí (Queen of Blades), nemilosrdnou bytost, která se později stala krutou matriarchou.

 

Po pádu Konfederace se Mengsk prohlásil za císaře nové vlády: Terranského Dominia. Avšak když začínalo jeho impérium nabírat na tvaru, dorazilo do sektoru Koprulu United Earth Directorate a zmocnilo se kontroly nad nedávno znovu vybudovanou hlavní planetou Dominia, Korhalu. Mengsk měl kvůli okolnostem jen jednu možnost, a to spojit své síly s Kerrigan a jejími zergy, stejně jako s bojovníkem za svobodou Jimem Raynorem, bývalým členem Synů Korhalu, který nyní vede skupinu rebelů proti Dominiu nazvanou Raynorovi nájezdníci (Raynor's Raiders). S pomocí spojenců Mengsk zpátky získal Korhal, jen aby byl poté zrazen Kerrigan. Pro Mengska měla odplata Zergů katastrofální následky: většina jeho jednotek byla vyhlazena a on musel ustoupit.

 

Následující čtyři roky Mengsk pokračoval v přestavbě a expanzi Dominia, vždy na paměti možný útok Kerrigan. Také znovu navázal kontakt se svým synem Valerianem, který se mu narodil z krátkého vztahu s Julianou Pasteur během jeho dnů u mariňáků. Přestože se po celý Valerianův život neobjevil, strávil Mengsk v poslední době velké množství času přípravou svého syna na den, kdy zdědí Dominium. K Mengskově potěšení ve Valerianovi vidí kousek sebe - muže řízeného vůlí vlastní a nikoho jiného. Mengskova despotická vláda a silná pozice z něj učinily cíl mnoha terranských revolučních skupin. Vedoucí mezi nimi jsou Raynorovi nájezdníci, kteří byli neustálým trnem v Mengskově oku od doby, co se odtrhli od Synů Korhalu. Kromě jednoduchých pokusů tyto rebely vyhubit používal Mengsk také propagandu, aby na ně změnil veřejné mínění a vyobrazoval jejich vůdce, Jima Raynora, jen jako nelítostného teroristu.

 

Mengskova popularita mezi veřejností roste se ztrátou reputace jeho nepřátel. Jakožto zběhlý řečník s pevnou kontrolou nad médii si vždy udržel svá minulá - ale i ta současná - zvěrstva před veřejností skryta. Většina populace Dominia akceptuje Mengskovu vládu, věří, že on je ten jediný vůdce, který je schopen je bránit před hrozbami jiných ras v sektoru Koprulu. Mengsk tvrdí, že lidstvo má jedinou šanci na přežití temných časů právě spojením pod jeho vedením, ať vlastní volbou nebo násilím.

 

Dabér postavy ve hře: James Harper (nar. 8. 10. 1948)

Copyright © 2007-2019 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.