StarCraft II  |  StarCraft Encyklopedie  |  Diablo III

StarCraftCZ.com

StarCraftCZ.com banner
Aktuálně ze světa SC:  Sout? o knku StarCraft II: Flashpoint (číst)

Rasy » Protoss » Jednotky » Heart of the Swarm » Carrier

Transformuje se z:

Typ: obrn?n, mechanick, masivn

Rychlost pohybu: normal

Hotkey: C

Mineral Gas Supply Time HPShield   
350
250
6
120s 300150  
Uvedené hodnoty nemusí odpovídat aktuální verzi!

Popis

Impozantní Carrie?i slouí jako opera?ní centra pro v?dce protosských flotil. Carrie?i si mohou vytvo?it se svou silnou obranou a štíty cestu skrze nep?átelské blokády vypušt?ním houf? robotických interceptor? na zásadní nep?átelské cíle. Tyto manévrovatelné a po?íta?em navád?né letouny se prodírají skrze nep?átelské vzdušné formace a neoblomn? bombardují silnými plazmovými zbran?mi pomalejší pozemní cíle.


Interceptory se automaticky vyrábí a opravují uvnit? Carrier?. Najednou m?e být vypušt?no n?kolik p?ipravených interceptor?. V boji se Carrie?i chovají jako virtuální vosí hnízda, ze kterých jako st?ely vylétávají intercepto?i a stejn? rychle se do n?j zase vracejí nap?íklad kv?li opravám utrp?ných škod. Terranští v?dci dlouho touili po p?íleitosti detailn? studovat, jak p?esn? tyto hladce ?ízené operace Carrier? fungují.

V?tšina Carrier? nemá ádné zbran?, ale p?ítomnost interceptor? je d?lá v boji lo? proti lodi naprosto devastujícím nástrojem. P?esto ale existuje hrstka siln? vyzbrojených "super carrier?", nejznám?jším je Gantrithor. Byla to vlajková lo? Tassadara v dobách, kdy vedl protosské expedi?ní síly v pokusu o vymýcení Zerg? z terranského prostoru. Gantrithor byl tak silný, e jednoduše sám porazil celou flotilu terranských Battlecruiser? pod velením generála Edmunda Duka. Tassadar se pozd?ji spolu se svou lodí ob?toval, aby zni?il zergský Overmind, který byl na Aiuru.

Schopnosti

Build Interceptors - Vytvo? mle leteck jednotky, kter automaticky to? na cle Carriera. Carriery by bez nich rad?ji nem?ly to?it. - 25 minerals
Cast time 8s

Upgrady

- Air Armor - Zv brn?n vech protosskch vzdunch jednotek.
Vyvíjí se v: Cybernetics Core
Level 1: 150 150 140s
Level 2: 225 225 170s
Level 3: 300 300 200s
- Graviton Catapult - Umon Carrieru vypustit Interceptory s vy rychlost.
Vyvíjí se v: Fleet Beacon
150 150 80s
- Plasma Shields (S) - Zlep ?innost ttu vech protosskch jednotek.
Vyvíjí se v: Forge
Level 1: 150 150 160s
Level 2: 225 225 190s
Level 3: 300 300 220s

Obrázky

Copyright © 2007-2024 Jata & Jetro | Administrace
Legacy of the Void, Heart of the Swarm, Wings of Liberty, StarCraft: Ghost are trademarks, and Battle.net, StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.